HTSA  
 
 
Thirukkural Competition 2019 - Finalists’ List- Academic year 2018/19

Thirukkural Competition 2019 - Finalists’ List

 

Nursery

 
   

ADITI

DHARIWAL

MIRTHANA

PATHMARAJAH

SEVVEL

GUREJA

HAASSINI

SHAYANTHAN

AARISHAN

SAJIRAM

BRANIGA

KUMARAN

THAMARAI

SAIMARUHAN

INEYA

RAMESHSHANKER

ANISKA

VINOTHAN

   
   
   

Reception

 
   

SAJIITH

SRITHARAN

BATHANAN

BHANUKOPAN

POORANI

BALAMURALI

AKSHAYA

RAVISANGAR

MOLLY

VAKESAN

SHAJURA

SHANGAR

DENISTAN

KIDDINAN

ARNISH

VINOTHAN

BRANAV

KUMARAN

AISHWARRYA

SIVAARULRAJ

MAYOORA

LOGENTHIRARAJ

   

 

 

 

 

 

 
   

Year 1

 
   

AATHIRAN

MUHUNTHAN

HARINIKAA

RAMESHKANTH

ACKSARA

BAVANANTHAN

KEERTHIGA

PONNAMPALAM

HAARSINI

VIJAYARUBAN

NAYANEKA

SIVAKANTHAN

AKSHAN

KANDEEPAN

SHURUTHI

NIROJAN

KANNIHA

RAMESHSHANKER

   
   
   

Year 2

 
   

SAGANA

SATKUNARAJAH

HASHNAWI

ARAVINTH

SEJAHA

SEKARAN

DIYANISH

REMI

RAJITA

RAVINTHIRAKUMAR

KIESHA

SUGANTHAN

THULASEA

SAIMARUHAN

PREETHIKA

GANGATHARAN

KIROSHIKA

GIRISANTHAN

KAYALI

JASANTHAN

   
   
   

Year 3

 
   

DHANYA

RAVISANGAR

TANISHA

PIRAPAKARAN

ANJALI

VAKESAN

SARWIN

SHANGAR

AKSAYA

SIVAPARAN

NERIYAN

SIVASAMBU

BHAVITHAA

BHANUKOPAN

HARINI

SURESH

SAARABI

SUTHAKARAN

   
   
   

Year 4

 
   

SHAILI

NANTHABALAN

ALEXSANA

ALDRIN

KEERTHAN

SUGANTHAN

NADINA

CHRISTIE

SHABEENA

SASIKUMAR

AKSHAYA

SINNATHAMBY

PRIJANKA

RAVIGARAN

JUVAN

MAYOORAN

AJAN

KANDEEPAN

   
   
   

Year 5

 
   

AKRUTH

KUMARASWAMY

AMARION

ANTON MOHANARAJ

HELEANNAH

VASANTHARAJ

BHATHANAA

BHANUKOPAN

LIKETHINI

LANKESWARAN

   

 

 

 

 

 

 
   

Year 6

 
   

REMISTON

RASHETHARAN

BASHNI

CHIVANESASELVAN

KAVIN - AIYAN

RAMESHSHANKER

JENETHA

JEEVAMANOKAR

AATHESH

SRIPAVAN

KAVISHAJINI

SRITHARAN

KRISHA

RAVISHANGER

NIVEATHA

MATHAN

AKSHAYAH

KARUNATHANAN

   
   
   

Year 7 & 8

 
   

CYNTHIA

SURESH DONALD

RIDCHIYA

RASHETHARAN

THURKA

THAYAPARAN

SILVIA

RAVISHANGER

VASIKARAN

RAVIGARAN

ANUSIRI

THAYAPARAN

SAHANA

PATHMATHASAN

BAVANAN

SURESH 

   
   
   
   
   

Year 9 and above

   

GAJANEN

GAJAPARAN

MANOJEN

MATHAN

SHAKTHI

KUMARASWAMY

SHARVESS

SINNATHAMBY

Home    |    About us    |    Material Downloads    |    Privacy Policy    |    Contact us
Facebook Twitter Youtube